Privatlivspolitik

 1.    Generelle principper for beskyttelse af personlige oplysninger

ELF-gruppen (ELF) anerkender og respekterer den enkeltes rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med dansk og EU-lovgivning. ELF-gruppen vil sikre, at enhver behandling af personoplysninger fra virksomheder i gruppen eller på deres vegne overholder de grundlæggende behandlingsprincipper for beskyttelse af fysiske personers personoplysninger.

Lovlighed, retfærdighed

ELF behandler personfølsomme oplysninger på en lovlig og retfærdig måde og i overensstemmelse med de registreredes rettigheder i henhold til aktuel lovgivning.

Gennemsigtighed

Ved indsamling af personoplysninger fra personer eller andre kilder vil ELF sikre, at den registrerede informeres korrekt i overensstemmelse med gældende lovgivning: En registreret har ret til når som helst at blive informeret om de personoplysninger, der behandles om ham eller hende.

Formålsbegrænsning

ELF behandler kun personlige data til eksplicitte og legitime formål. Personlige data vil kun blive brugt til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.

Dataminimering

ELF vil sikre, at kun personlige data, der er passende, relevante og strengt nødvendige til det specifikke formål, behandles.

Nøjagtighed

ELF vil sikre, at personfølsomme oplysninger, der behandles af ELF, til enhver tid er nøjagtige og ajourførte, og eventuelle unøjagtige personlige data vil blive rettet eller slettet, hvor det er muligt.

Opbevaringsbegrænsning

ELF vil sikre, at personoplysninger ikke gemmes eller behandles på anden måde i længere tid end nødvendigt til det specifikke formål, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.

Integritet og fortrolighed

ELF vil træffe passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre, at enhver risiko for tab, lækage, skade på og / eller forsvinden af personoplysninger minimeres i videst muligt omfang.

2.    Ansvar for personfølsomme oplysninger

Hvem er vi?

Denne hjemmeside ejes og drives af ELF Development A/S (ELF), Strandvejen 70, 1. sal, 2900 Hellerup, CVR nr. 27528449. Når vi bruger dine personlige oplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er ELF din dataansvarlige, og den du kan kontakte.

ELF-gruppen beskæftiger sig med projektudvikling, salg og udlejning af boliger og ejendomme. Du kan kontakte enhver af koncernens virksomheder ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. I løbet af koncernens virksomhed indsamler og behandler vi oplysninger om fysiske personer (personlige data). Vi indsamler og behandler data for at være i stand til at levere den bedst mulige service og de bedst mulige løsninger for kunder, købere, lejere, forretningspartnere osv. i koncernselskaberne, for at overholde de juridiske krav og for at imødekomme kontraktlige forpligtelser fra koncernvirksomhederne.

Data controller

Hver virksomhed i ELF-gruppen er data controlleren med hensyn til de personoplysninger, der er indsamlet og behandlet af det relevante firma i forbindelse med privatpersoners brug af de tjenester, som virksomhederne tilbyder. Indsamling og behandling af personlige oplysninger er nødvendig for at vi kan tilbyde disse tjenester til brugerne.

3.    Formål og retsgrundlag for behandling af personfølsomme oplysninger

Formål

Vi registrerer og behandler data om dig for at kunne tilbyde dig den bedst mulige service i forbindelse med din forretning med ELF Group, udføre vores aftaler med dig og for at overholde eventuelle lovkrav, der gælder for individuelle koncernselskaber i løbet af deres daglige drift.

Dette betyder, at vi registrerer og behandler dine personlige data i tilfælde af følgende:

 • Når du tilmelder dig en service, der indeholder generelle oplysninger om koncernens forretning, såsom et nyhedsbrev, en reservationsliste osv.
 • Når du indgår eller overvejer at indgå en aftale med os om en service.
 • Når du indgår eller overvejer at indgå en aftale med os om en service.
 • Når du har købt eller solgt en bolig eller en ejendom fra eller til et firma i ELF-gruppen.
 • Når du har lejet en bolig eller en ejendom fra et firma i ELF-gruppen.
 • Når vi er lovligt forpligtet til at indsamle og behandle dine personlige data.
 • Når du har givet os separat samtykke til at behandle dine personlige data til et specifikt formål.
 • Når det er nødvendigt med henblik på at forfølge ELF-gruppens legitime interesser, for eksempel for at forhindre misbrug eller økonomisk tab, for at styrke IT-sikkerhed osv.

Retsligt grundlag

ELF-gruppen behandler personfølsomme oplysninger for at imødekomme hver enkelt koncernselskabs kontraktmæssige forpligtelser over for kunder, købere, lejere, forretningspartnere osv., se artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Endvidere behandler ELF personfølsomme oplysninger i tilfælde, hvor ELF er under en forpligtelse til at gøre det i henhold til gældende lovgivning, se artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Under nogle omstændigheder behandler vi personfølsomme oplysninger med det formål at forfølge et gruppeselskabs legitime interesser. Når behandlingen er baseret på dette princip om afbalancering af interesser, se GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), mener vi, at vores interesser i, at koncernen leverer optimale tjenester – for eksempel ud over koncernens primære tjenester – og IT-sikkerhed tilsidesætter interesser for den eller de personer, hvis personoplysninger behandles.

Desuden behandler vi personfølsomme oplysninger baseret på den registredes klare og utvetydige samtykke, se § 11, stk. 2 (2), i den danske databeskyttelseslov og GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), og 9, stk. 2, litra a), med tilladelse opnået inden den specifikke behandlingsaktivitet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke, givet til behandling af personfølsomme oplysninger, kan trækkes tilbage når som helst. Tilbagetrækning af samtykke er effektiv for fremtidig behandling af personfølsomme oplysninger. Hvis samtykke trækkes tilbage, vil det derfor ikke have indflydelse på lovligheden af nogen behandling, der er baseret på samtykket, før det trækkes tilbage, eller hvor der er et alternativt retsgrundlag for den pågældende behandling.

4.    Personfølsomme data behandlet af ELF-gruppen

Virksomhederne i ELF-gruppen registrerer og bruger forskellige kategorier af personlige oplysninger, afhængig af ydelserne fra det pågældende firma eller dets kontraktforpligtelser, herunder:

 • Grundlæggende personlige data, såsom navn og kontaktoplysninger
 • CPR-nummer
 • Finansielle oplysninger, såsom kreditvurderingsoplysninger opnået i forbindelse med leje af en bolig
 • Oplysninger om din familie og husstand
 • Bevis for identitet, såsom fotokopier af sygesikringskort og foto-ID

Følsomme personoplysninger

ELF behandler kun følsomme personoplysninger under visse strenge omstændigheder og kun i det omfang, det er nødvendigt for levering af passende tjenester. Før behandling af følsomme personoplysninger indhenter ELF eksplicit samtykke til en specifik handling med hensyn til de pågældende data, medmindre retten til at registrere følsomme personoplysninger er tilladt ved lov.

ELF registrerer følsomme personoplysninger, såsom information om dit helbred, for eksempel om du er kørestolsbruger, hvor dette er relevant i sammenhæng med dit boligbehov, når du lejer en boliglejlighed.

Hvornår og hvordan behandles personlige oplysninger?

Virksomheder i ELF-gruppen behandler personoplysninger i forbindelse med levering af tjenester og transaktioner med kunder, købere, lejere osv., Herunder i forbindelse med:

 • Kontraktforhandling, udarbejdelse af salg- og lejekontrakter og gennemførelse og gennemførelse heraf;
 • Registrering på reservationslister, lister over potentielle købere og lejere osv. og fremvisninger og Åbent Hus;
 • Frigivelse af nyhedsbreve og kampagner, konkurrencer osv .;

Virksomheder i ELF-gruppen behandler også personoplysninger i forbindelse med andre aktiviteter, der er relateret til visse tjenester, herunder:

 • kundeservice og administration;
 • udvikling og administration af tjenester og ELF-koncernens forretning;
 • marketing af tjenester og produkter;
 • at beskytte ELF-gruppen og dens forretning mod svig; og
 • at opfylde lovbestemte krav.

Vi indsamler personlige data under følgende omstændigheder:

 • Når du udfylder formularer på websteder, der ejes af virksomheder i ELF-gruppen; og
 • Når vi modtager personlige data skriftligt, over telefonen eller på anden måde direkte fra en registreret på eller uden anmodning.
 1. Tredjeparter og behandling af personlige oplysninger

Personlige oplysninger indsamlet fra tredjepart

ELF-gruppen registrerer og behandler personoplysninger indsamlet fra tredjepart, herunder fra:

 • Offentlige registre, såsom Den Offentlige Informationsserver (OIS), jordskifteregistret og andre offentligt tilgængelige kilder. ELF-registrerer og bruger disse oplysninger, f.eks. til forberedelse og kontrol af standardmateriale inkluderet i kontrakter vedrørende køb, salg eller leje af fast ejendom;
 • Vi registrerer og behandler relevante økonomiske oplysninger i forbindelse med indgåelse af aftaler om leje af boligejendomme;
 • Ejendomsmæglere i forbindelse med indgåelse af aftaler om køb eller salg af fast ejendom eller registrering af indikationer på interesse og forbehold i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom;
 • Ejendomsmæglere og administrationsselskaber i forbindelse med indgåelse af aftaler om leje af boliger og / eller ejendomme; og
 • rådgivere og andre repræsentanter i forbindelse med indgåelse af kontrakter inden for koncernens forretningsområde.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

ELF-gruppen vil under visse omstændigheder dele personlige oplysninger med visse tredjeparter i og uden for gruppen, herunder i følgende situationer:

 • I forbindelse med en aftale om køb af yderligere tjenester, når du køber en bolig, videregives dine personlige oplysninger til relevante tredjeparter med henblik på at udføre køb af yderligere tjenester.
 • Personlige oplysninger videregives til forsyningsselskaber i forbindelse med salg eller udlejning af fast ejendom.
 • I forbindelse med færdiggørelsen af et køb eller salg af fast ejendom, herunder registrering af transportdokumenter og andre dokumenter, videregiver ELF-koncernen dit CPR-nummer til den danske tinglysningsdomstol.
 • Personlige oplysninger videregives til offentlige myndigheder og tredjepart, hvor virksomhederne i koncernen er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende lovgivning eller for at beskytte vitale interesser.
 • Personlige oplysninger videregives i koncernen og til eksterne forretningspartnere (inklusive rådgivere og banker), i det omfang der er legitime grunde til behandlingen, såsom samtykke, en juridisk forpligtelse eller lignende.
 • Personlige oplysninger videregives til koncernens it-forretningspartnere og leverandører i forbindelse med it-support, hosting, drift og vedligeholdelse af it-løsninger osv. Når koncernen bruger dataprocessorer, vil brugen være baseret på en kontrakt, der sikrer overholdelse af gældende regler for databeskyttelse (databehandleraftale).
 • Personlige oplysninger videregives til tredjepart i forbindelse med salg af fast ejendom, enten ved direkte salg eller som del af overdragelsen af en virksomhed, hvor personoplysningerne vedrører lejere på den relevante ejendom.
 • Personlige oplysninger (e-mailadresse angivet ved tilmelding til nyhedsbrev) videregives i nogle tilfælde til tredjepart (annoncører og annoncemedier) i forbindelse med markedsføring af fast ejendom.

5.    Den registreredes rettigheder

Når en virksomhed i ELF-gruppen behandler personoplysninger om dig, kan du til enhver tid udøve følgende rettigheder ved at kontakte virksomheden:

Retten til at tilgå personlige oplysninger (adgangsrettighed)

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som ELF har om dig, såvel som andre oplysninger, såsom kilderne til oplysningerne og de formål, som oplysningerne bruges til. Du kan anmode om oplysninger om, hvor længe, dine data er gemt, og oplysninger om, hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang ELF (lovligt) videregiver personlige data til tredjepart.

Ret til korrektion

Du har ret til at få ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om dig rettet.

Retten til at blive slettet/glemt

Under visse omstændigheder har du ret til at få personlige oplysninger om dig slettet før vores sædvanlige frist for sletning. Retten til sletning skal vurderes under hensyntagen til begrænsninger i henhold til gældende lovgivning eller virksomhedens rettigheder til at behandle data.

Ret til begrænsning af behandlingen

I visse situationer har du ret til begrænsning af behandlingen af dine personlige data. Hvis du har ret til begrænsning af behandlingen, kan vi fremover behandle dine personlige data – med undtagelse af opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller beskyttelse af en person eller vigtige offentlige interesser.

Retten til at overføre oplysninger

I visse situationer har du ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at få disse data overført fra en databehandler til en anden uden hindring.

Indsigelsesret

I visse situationer har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger til direkte markedsføringsformål.

Opbevaringsperiode

Virksomhederne i ELF-gruppen opbevarer kun personlige data, så længe det er tilladt i henhold til til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse, så længe, det er nødvendigt for at nå det formål, som oplysningerne er indsamlet til. Ved udgangen af denne periode slettes dataene som en selvfølge.

Da opbevaringsperioden afhænger af de specifikke omstændigheder i hver behandling, er det ikke muligt at angive en generel opbevaringsperiode. For behandling, der indebærer et potentielt ansvar for den registrerede eller et firma i ELF-gruppen som den registeransvarlige, vil opbevaringsperioden være i overensstemmelse med reglerne i den danske begrænsningslov.

Hvad angår løbende kontrakter, herunder kontrakter vedrørende leje af fast ejendom, opbevares personoplysninger i kontraktens løb plus ti år.

Ansøgninger om ledige stillinger gemmes i højst seks måneder.

Retten til at klage

Hvis du ikke er tilfreds med ELFs registrering og brug af dine personlige oplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet som tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, e -mail: dt@datatilsynet.dk.

Øvrige forhold

Ændringer i privatlivspolitikken

Denne databeskyttelses- og privatlivspolitik kan ændres som svar på nye juridiske krav, ny databeskyttelsespraksis eller ændringer af de tjenester, der tilbydes af virksomhederne i ELF-gruppen. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil du blive underrettet via vores tjenester eller på en lignende effektiv måde for at give dig som registreret mulighed for at gennemgå ændringerne, før de træder i kraft.

Sikkerhedsforanstaltninger

Som en del af ELF-gruppens generelle databeskyttelsesindsats overvåges og opdateres Gruppens it-sikkerhed løbende for at identificere potentielle sårbarheder og angreb for at minimere risikoen for sikkerhedsbrud i videst muligt omfang.

ELF-gruppen opdaterer og implementerer regelmæssigt tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab eller ændring. Disse sikkerhedsforanstaltninger tjener også til at beskytte personoplysninger mod uautoriseret deling, lækage, misbrug og enhver anden behandling i strid med gældende lovgivning om databeskyttelse.

6.    Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder og hvordan, dine personlige data behandles af virksomhederne i gruppen, kontakt venligst ELF. Du kan kontakte enhver virksomhed i ELF Gruppen via ELF Development A/S, Strandvejen 70, 1. sal, 2900 Hellerup, tlf .: (+45) 39 200 250, e-mail: info@elfdevelopment.dk. CVR nr. 27528449.

ELF Development A/S, 2. januar 2020

Teknisk WordPress hjælp ydes af wp-assistance.dk